Lagerfinansiering

Lagerfinansieringsguiden.se är en del av Fakturify.

Vi på Fakturify har en enkel affärsidé. Vi anser att finansieringslösningar för företag inte behöver vara krångliga. Därför har vi utvecklat en verksamhet där vi erbjuder flera praktiska företagstjänster, från fakturaköp och fakturabelåning till inkassotjänster.
Det bästa av allt är att vi inte har några bindningstider, månadsavgifter eller andra dolda avgifter. Vi anger tydligt vilka villkor som gäller och vad en tjänst kommer att kosta.

Vi kontaktar dig


Fyll i ert telefonnummer så ringer en av våra finansiella rådgivare omgående och lyssnar på era behov, oftast inom 30 minuter alla dagar i veckan.

RING MIG
Lagerfinansiering

Lagerfinansiering är en form av företagslån där lagret ställs ut som säkerhet, detta är vanligt kommande då det ibland kan vara svårt att ställa ut säkerheter för större företagslån utan underliggande order.

Villkor Lagerfinansiering

- Ränta från 1%

- Inga bindningstider

- Inga startavgifter

- Utbetalning inom 24 h

KONTAKTA

VÅRA FINANSIELLA RÅDGIVARE

Daniel
Daniel
Finansiell rådgivare
Matias
Matias
Finansiell rådgivare
Alexander
Alexander
Finansiell rådgivare

LagerfinansieringOlika typer av finansieringslösningar, från fakturabelåning till lagerfinansiering
Företagsfinansiering är en viktig aspekt av en verksamhet. Det är inte alla företag som behöver extern finansiering men de flesta behöver ta in pengar för att exempelvis expandera eller på något sätt utveckla det egna företaget.
Finansiering innebär i regel att det finns någon som står för pengarna. Det kan exempelvis vara banken som står för lånet. Finansieringen i sig kan ha alla möjliga villkor, från ränta och specifika avbetalningsplaner och bestämd amortering till användandet av finansieringssäkerhet.
Säkerhet innebär i detta fallet att långivaren vill kunna säkerställa att de verkligen får tillbaka sina pengar, oavsett vad som händer. Det som används som säkerhet kan med andra ord användas som betalning i allra värsta fall. Vid ett bostadslån kan bostaden användas som säkerhet och om lånet inte betalas kan bostaden säljas. Det finns många sätt att hantera säkerhetsaspekten på så att bägge parter blir nöjda. Vid fakturabelåning används en faktura till en kund som säkerhet. Du kan då låna en viss procentandel av fakturan med fakturan som säkerhet. Själva säkringen syftar till att fakturan med hög sannolikhet kommer att betalas inom en viss tid.


Vad är lagerfinansiering?
Lagerfinansiering är ett begrepp som i princip syftar till att varorna i ett lager används som säkerhet vid en finansiering, något som kan liknas vid pantsättning. Det är viktigt att notera att lagret som används som säkerhet inte kommer att lagerhållas av det egna företaget utan av en extern lagerhållare. Eftersom produkterna sannolikt faller i värde med tiden kan de inte användas som säkerhet i alltför lång tid. Färska råvaror har exempelvis en klar utgångstid eftersom det tids nog blir oätligt och i princip värdelöst. Maskiner och fordon kan däremot ha betydligt längre belåningstid.
Lagerfinansiering är en av flera lösningar som långivare kan använda sig av för att kunna få ut någon form av säkerhet för sitt lån. Som du märker kommer lösningen inte att passa alla verksamheter, däremot passar lagerfinansiering utmärkt för grossister, importörer och andra företag vars kapital är bundet till lagret.


Kombinera flera finansieringslösningar
Det finns egentligen inget som hindrar dig från att nyttja flera finansieringslösningar, exempelvis både lagerfinansiering och sedan fakturaköp eller fakturabelåning för själva försäljningen. Det är dock viktigt att notera att du även tar en viss risk själv. Exakt hur stor risk du tar beror på villkoren mellan dig och långivaren. Ju större andel av risken du själv tar, desto bättre villkor kan du oftast förhandla fram.


Undersök dina finansieringslösningar redan idag
Vi erbjuder ett flertal praktiska finansieringslösningar, från lagerfinansiering till orderfinansiering och naturligtvis även företagslån av olika slag. Dessa kanske du har nytta av redan idag eller så kan de vara ovärderliga att använda sig av längre fram. Det är alltid en bra idé att veta vilka verktyg som finns att använda och vilka valmöjligheter man har innan de verkligen behövs. Du kan med fördel läsa om våra olika tjänster här på hemsidan eller höra av dig till oss och påbörja en dialog. Men vet, våra praktiska tjänster kanske blir en väsentlig del av din framtida verksamhet.

Lagerfinansiering