Välj en sida

Finansiera ditt lager och få ett bättre kassaflöde

lagerfinansiering

Effektiv lagerfinansiering med företagslån eller factoring

Lagerfinansiering är ett begrepp som syftar på en finansiering som gör det möjligt för företag att köpa in lagervaror nu för att kunna sälja dessa senare. Detta kan ske på lite olika sätt, såsom genom ett kortsiktigt företagslån eller med hjälp av en kreditlina. I bägge dessa fallen fungerar dock de inköpta lagervarorna som en säkerhet för lånet. Det är alltså dessa som långivaren lutar sig mot vid sin bedömning av kreditrisken.

Denna finansiering är användbar för företag som behöver betala sina leverantörer för varor som köps in för att placeras i ett lager. Detta är inte minst huvudregeln inom e-handeln, där de inköpta varorna förvaras på ett stort lager innan de säljs vidare till konsument.

Denna affärsmodell har sina fördelar men även en utmaning då lagerhållningen ofta skapar ekonomiska flaskhalsar. E-handlare, tillverkande företag och andra verksamheter med lagerhållning har ofta en flaskhals i form av fluktuationer i kassaflödet. De ebbar och floder i försäljningen som säsongsbetonade variationer ger behöver jämnas ut på ett eller annat sätt. De vanligaste sätten att göra detta är genom lagerfinansiering och/eller factoring. Bägge dessa lösningar ger ett jämnare och mer pålitligt kassaflöde i företaget

Dessutom kan lagerfinansiering vara ett bra sätt att köpa in lite extra volymer av lagervaror för att kunna nyttja dessa vid ett senare tillfälle. Ert företag kan därmed använda lösningen som en slags hävstång. Den gör det nämligen möjligt att till exempel köpa större volymer av varor till ett lägre pris.

Vilka företag använder sig av lagerfinansiering?

Detta är ett effektivt sätt att finansiera verksamheten i bolag som binder upp mycket kapital i ett lager. Detta är vanligtvis fallet i bland annat tillverkande bolag samt i återförsäljande sådana. För bolag i dessa branscher är det ofta en utmaning att försöka optimera rörelsekapitalet. Därför är det avgörande att de hittar en lösning för att bygga upp sina lager som är anpassad utifrån deras unika förutsättningar.

Om ert bolag är verksamt inom tillverkningsindustrin eller om ni är återförsäljare av varor är lagerfinansiering ofta en bra lösning. Lösningen lämpar sig framför allt väl för mindre till medelstora företag inom butikshandeln eller e-handeln. Detta då dessa företag ofta är beroende av att hålla sig med en större volym av lagervaror.

Företag i detta segment har generellt sett svårare att tillgodogöra sig finansiering på andra sätt. Till exempel kan ett H&M finansiera sin verksamhet via såväl kreditinstitut som via kapitalmarknaden. Mindre och medelstora företag har dock inte samma möjligheter att göra detta.

Finansiering av inköp av lagervaror i korthet

För att sammanfatta det hela kännetecknas denna typ av finansiering av:

  • Lagerfinansiering är ett företagslån eller en kredit som används för att betala för produkter vilka inte är tänkta att säljas omgående.
  • I sin striktaste form används lagervarorna som säkerhet för inköpet av desamma.
  • Det finns dock en viss flexibilitet som gör att även andra lösningar kan rymmas inom detta begrepp.
  • Framför allt mindre företag som är tillverkande eller återförsäljande använder sig av denna finansieringslösning.
  • Företag inom dessa branscher är beroende av ett starkt och stadigt kassaflöde för att kunna köpa lagervaror och fylla upp lagret inför säsongsbetonade toppar.

Denna finansiering kan ofta lösas med ett traditionellt företagslån och vara ett bra komplement till factoring.

Funktionell lagerfinansiering kräver kundanpassade lösningar

Historiskt sett har lagerfinansiering faktiskt varit en ganska svår nöt för våra traditionella banker att knäcka. Faktum är att det egentligen aldrig har funnits en bra lösning på detta problem förrän relativt nyligen. Men som tur är finns det idag flera olika lösningar att välja bland när ni vill kunna finansiera inköp av lagervaror.

I den snabbrörliga värld som vi idag lever i är det viktigt att ständigt hålla sig ajour med kortsiktiga såväl som långsiktiga förändringar och trender. Till exempel behöver många företag lite extra pengar för att finansiera sina inköp av lager inför det sista kvartalet varje år. Det är ju trots allt då som en stor del av alla e-handlares försäljning under året sker. Julhandeln, black week och andra för e-handeln väldigt viktiga veckor löser då av varandra på löpande band.

Även factoring kan användas för lagerfinansiering

Som företag kan ni ofta lösa er lagerfinansiering genom att låna pengar till inköp av lager. Men det är inte alltid som ett helt vanligt företagslån är den bästa lösningen för precis alla företag. Det kan till exempel vara så att ni inte vill bli sittande med räntekostnaden för ett lån när vi sedan byter år i kalendern och försäljningen börjar sjunka igen. Även sommarperioden är en tid då många företag har ett mindre behov av att sitta med stora lager.

Därför kan det vara värt att känna till att det finns ytterligare ett bra alternativ till företagslån: factoring. Att sälja eller belåna era kundfakturor är ytterligare ett sätt att skapa ett starkare kassaflöde på kort sikt. Därmed kan det vara en bra lösning att göra detta om lagerhållningen och försäljningen i ert företag har ett säsongsbetonat mönster. Genom att nyttja fakturaköp eller fakturabelåning kan ni enkelt jämna ut topparna och dalarna och få ett bättre kassaflöde i företaget.

Ett än mer effektivt att lösa dilemmat kring lagerfinansiering är såklart att kombinera ett företagslån med factoring. Denna lösning låter er plocka russinen ur kakan och använda styrkorna i bägge dessa sätt att finansiera ett företags verksamhet. Till exempel kan ett lite större lån användas för att finansiera inköpet av lagervaror medan fakturaköp eller -belåning används för att jämna ut topparna och dalarna i kassaflödet.

Qred erbjuder lagerfinansiering genom företagslån och factoring

Vi på Qred får ofta förfrågningar om skräddarsydda lösningar som de traditionella bankerna inte kan tillhandahålla. Två exempel på sådana är orderfinansiering och företagslån med annan säkerhet än konventionella tillgångar. Vi erbjuder även factoring i form av fakturaköp och fakturabelåning.

När ni lånar pengar hos oss kan ni förslagsvis använda dem till att:

  • investera i lager i förebyggande syfte inför en kommande säsongstopp
  • marknadsföra er digitalt i sökmotorer och/eller på sociala medier
  • bekosta en ny hemsida för intäktsdrivande e-handel.

Kontakta oss redan idag för att diskutera ert behov av anpassade lösningar kring orderfinansiering med företagslån!

Du kan räkna med oss!

Finansinspektionen

Qred är registrerat hos finansinspektionen

 

BankID

Vi använder oss av BankID för en snabb och säker identifiering.

Småföretagarnas

Småföretagarnas Riksförbund är en organisation för svenska småföretagare.

Vanliga frågor och svar

Hur funkar lagerfinansiering?

Vid lagerfinansiering tas företagets lager som ”säkerhet” för lånet och kan på så sätt påverka hur mycket företaget kan låna. De inköpta varorna funkar på det viset som en säkerhet.

Vilka krav finns det för att ansöka om lagerfinansiering?

Företag som kan ansöka efter lagerfinansiering är främst företag som bedriver någon slags handel med varor exempelvis grossistverksamhet eller importörer som oftast har ett större kapital bundet i sitt lager.

Hur mycket kan jag låna med lagerfinansiering?

Att ta ett lån med lagerfinansiering beror på flera faktorer som företagets kreditvärdighet, storlek på lager, mm.

         

Qred Factoring AB
559221-0180
Tulegatan 15
113 53 Stockholm
 Kontakta oss
010-138 83 53
factoring@qred.com

Copyright 2020 - Qred Factoring AB, All rights reserved.

ekonomibloggar.nu